Kanały wentylacyjne

Rekuperatory

System Climaver

System Spiro

Wentylacja

Wentylacja naturalna jest wprawdzie najtańsza, ale raz działa, raz nie. Mechaniczna kosztuje, ale za to jest niezawodna.

Teraz nasze domy bardzo się zmieniły.

Oszczędność czyli rekuperacja, odzysk ciepła w liczbach.

A co zyskujemy dodatkowo?

Zalety instalacji nawiewno-wywiewnej.

Wybierając Rekuperator

Wentylacja Naturalna to najprostszy system stosowany dotychczas w Polsce. Jeszcze kilkanaście lat temu problemy z wentylacją zdarzały się raczej rzadko. Domy zawdzięczały dobrą wentylację temu, z czym teraz skutecznie się walczy: nieszczelnym oknom i drzwiom oraz najróżniejszym nieszczelnością w obudowie budynku. To właśnie przez te nieszczelności do wnętrz mogło stale napływać świeże powietrze. Nie zawsze jednak wentylacja naturalna jest w stanie zapewnić mieszkańcom komfort, ponieważ jest jednocześnie systemem najbardziej zawodnym, zależnym od warunków atmosferycznych. Zasada działania wentylacji grawitacyjnej opiera się o różnice temperatur, czyli różnice w gęstości powietrza – zimnego na zewnątrz i ciepłego w środku pomieszczeń. Powietrze ciepłe – lżejsze unosi się do góry i poprzez system nieszczelności np. kominy wentylacyjne wydostaje się na zewnątrz. Na miejsce powietrza usuniętego do pomieszczeń poprzez rozszczelnienia napływa powietrze świeże z zewnątrz. Zgodnie z tą zasadą wentylacja naturalna działa skutecznie tylko wtedy, gdy temperatura powietrza wewnątrz budynku jest wyższa od tej na zewnątrz. Sprawność wentylacji podnosi się, więc znacząco w okresie zimy natomiast w pozostałych porach roku, kiedy temperatura jest wyrównana siła ciągu w kanałach kominów wentylacyjnych staje się zbyt słaba by skutecznie realizować wymianę powietrza w pomieszczeniach.

Nowoczesne technologie budowlane przyniosły wiele korzyści, ale przyczyniły się też niestety do złego funkcjonowania wentylacji naturalnej. Montowanie szczelnych okien i drzwi oraz dokładne izolowanie budynków sprawia, że domy nie są już w stanie „same” się wentylować. Konieczne stało się montowanie dodatkowych elementów wymuszających wymianę powietrza.

Wykres to procentowy udział strat ciepła dla budynku po termomodernizacji, ociepleniu ścian, wymianie okien, ociepleniu stropodachu i stropu piwnicy. W budynku zastosowano wentylację grawitacyjną.

Policzmy sobie szacunkowo ile potrzeba energii do grzania powietrza wentylacyjnego w domu o kubaturze np. 500 m3. Przyjmijmy 0,5 wymiany na godzinę czyli 250 m3/h. Ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego Q=0,34V*ΔT [W]. Przyjmijmy, że mieszkamy na wschodzie Polski i nasz sezon grzewczy zaczyna się we wrześniu i obejmuje 5 dni, potem X, XI, XII, I, II, III, IV, i w maju tez 5 dni grzania. Opierając się na normie PN – B-02025 obliczamy ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego i otrzymujemy wartość Q=7 828 kWh na cały sezon grzewczy.

Ilość energii elektrycznej jaką zużyje centrala wentylacyjna (do napędu wentylatorów) wyniesie średnio ok. 895 kWh, a przeliczając to na pieniądze otrzymamy 358 zł. Musimy też sobie zdać sprawę, że część tej energii zostanie dodatkowo przekazana w formie ciepła do powietrza wentylacyjnego, czyli realny koszt napędu wentylatorów centrali jest niższy.Widać zatem z wyliczeń, że koszty ogrzewania powietrza wentylacyjnego są zależne od paliwa, którym ogrzewamy nasz dom.

Wydatki nie są małe, ale rekuperacja ciepła z wentylacji może je ograniczyć. Oszczędność ciepła może wynieść od 70% do 95 % ilości jakie zużywa wentylacja. Odnosząc to do naszego przykładowego domu możemy zaoszczędzić od 1476 zł do 2966 zł rocznie. Dodatkowo możemy także poczynić oszczędności rezygnując w trakcie budowy z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych. Okna nie muszą mieć mikrowentylacji, nawet nie wszystkie muszą być otwierane. Dodatkowo montowany kocił może mieć mniejszą moc ( bo redukujemy straty ciepła), możemy zmniejszyć ilość grzejników.

Przeliczając oszczędność na pieniądze widzimy konkret, ale zyskujemy coś jeszcze – lepsze zdrowie. Nawiewamy do domu wciąż świeże powietrze, usuwamy zużyte a wraz z nim znaczną ilość alergenów, grzybów, roztoczy. Przebywając w pomieszczeniach zamkniętych wciąż narażeni jesteśmy na kontakt z powietrzem o małej jonizacji ujemnej, przesiąkniętym „wyziewami” z tworzyw sztucznych, mebli, dywanów, detergentów itp. Dlatego zdając sobie z tego sprawę musimy szczególnie dbać o jego wymianę. Czyste powietrze potrzebne jest nam jak czysta woda – nie da się bez niego żyć. Dlatego zadbajmy by w naszych domach go nie brakowało. Jak już nie jednokrotnie wspominaliśmy na naszych stronach i w rożnych artykułach – we współczesnym budownictwie energooszczędnym nie da się stosować już wentylacji grawitacyjnej, ona nie dostarczy już odpowiednich ilości świeżego powietrza. Tylko nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła może wydajnie i oszczędnie zapewnić nam odpowiednie ilości świeżego i dodatkowo przefiltrowanego powietrza.

W trosce o wysokość rachunków za ogrzewanie domu lub o zdrowie swoje i najbliższych coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Powinno się zwrócić uwagę na deklarowaną przez producenta sprawność odzysku ciepła oraz pobór mocy. Im większa sprawność, tym lepiej. W przeciętnych rekuperatorach z krzyżowym wymiennikiem ciepła, sprawność odzysku ciepła wynosi około 60%, w urządzeniach droższych, wyposażonych w tak zwane wymienniki przeciwprądowe, może nawet przekroczyć 90%. Oznacza to, że maksymalnie o tyle procent powinny się zmniejszyć koszty ogrzewania powietrza wentylacyjnego po zastosowaniu rekuperatora w domu z dobrze działającą wentylacją. W praktyce występują jeszcze straty ciepła, które powodują, że rzeczywista sprawność jest mniejsza. Czy warto kupować droższy rekuperator o większej sprawności odzysku ciepła? W każdym przypadku dobrze jest to policzyć, ale w obliczu szybko rosnących cen energii taka inwestycja na pewno jest dobra i opłacalna.

Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

  • Działa niezależnie od pogody i temperatury.

  • Pozwala na dostosowanie ilości powietrza do rzeczywistych potrzeb.

  • Daje możliwość odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego.

  • Regulacja systemu może się odbywać w sposób automatyczny.

  • Zwiększenie bezpieczeństwa, obniżenie poziomu hałasu docierającego z zewnątrz (okna mogą być zamknięte).

  • Można samemu zdecydować, skąd będzie pobierane powietrze do wentylacji, umieszczając czerpnię tam, gdzie powietrze jest najmniej zanieczyszczone i najświeższe, a więc na przykład w ogrodzie.

  • Istnieje możliwość czyszczenia powietrza, dzięki zastosowaniu w central filtrów. ( stała filtracja dla utrzymania czystości powietrza)

  • Nie trzeba budować tradycyjnych kominów.

  • Zmniejszenie kosztów ogrzewania powietrza.

  • Komfortowa wentylacja wszystkich pomieszczeń.

Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

Rodzaj ogrzewania domu

Sprawność systemu grzewczego

0,8

33 816,96 MJ

3400 zł

2109 zł

2952 zł

3121,91 zł

30 998,88 MJ

32 407,92 MJ

28 180,8 MJ

0,9

0,85

Realne zużycie ciepła

Koszty podgrzania powietrza wentylacyjnego

Olej opałowy

Gaz ziemny

Gaz propan-butan

Elektryczne

Rodzaj ogrzewania domu

Olej opałowy

Gaz ziemny

Gaz propan-butan

Elektryczne

1

O firmie

Realizacje

Kontakt

Siedziba firmy: Skierniewice, Ul. Jana Brzechwy 8 | Tel. +48 721-821-806 | e-mail: wentylacja@op.pl

Oddział: Warszawa, Ul. Broniewskiego 28 | Tel. +48 721-821-806 | e-mail: wentylacja@op.pl

Rodzaj ogrzewania domu

Olej opałowy

Gaz ziemny

Gaz propan-butan

Elektryczne

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone